Brf Armborstet 1

 

Inglasning av balkonger

För enhetligt utseende och installation så är det bestämt av vi använder oss av Lumon i föreningen. Ansökan om inglasning inte går att ansöka om lägenheten ligger högst upp eller gäller balkonger mot Götalandsvägen. Detta för att vi inte kan befästa någonting i fasaden.

   

Följande dokument ska vara styrelsen tillhanda i samband med ansökan om medgivande från styrelsen

  • Godkänt bygglov
  • Lägenhetsritning
  • Upprätta en kontrollplan
  • Utse och bekosta kontrollansvarig hos Lumon

Föreningen kan tillhandahålla en riktning på lägenheten till ansökan men då måste vi veta vilket lägenhetsnummer ni har? Det står på lägenhetsdörren (trapphuset, högst upp i ena hörnet). Föreningen har också ritning över fastigheten och fasad som vi kan kopiera ut om det behövs till bygglovsansökan.